Tietosuoja- ja rekisteriseloste

20.5.2016

Tämä tietosuojaseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot.

1. Rekisterinpitäjä

SOK, Marketkaupan ketjuohjaus

PL 1

00088 S-ryhmä

Y-tunnus 0116323-1

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Outi Hohti, outi.hohti@sok.fi

2. Rekisterin nimi 

SOK:n ruokakalevala.fi-verkkopalvelun käyttäjärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • ruokakalevala.fi-verkkopalvelun käyttäjäsuhteen hoitaminen,
 • käyttäjien tunnistaminen,
 • rekisterinpitäjän ja/tai rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden julkaisutoiminta eri sähköisissä kanavissa ja/tai painotuotteissa sekä niiden tiedotus- ja tutkimustoiminta sekä arkistointi,
 • ruokakalevala.fi-verkkopalvelun kehittäminen,
 • S-ryhmän markkinointi sekä S-ryhmän liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Sryhmällä tarkoitetaan osuuskauppoja ja rekisterinpitäjää sekä näiden tytär- ja osakkuusyhtiöt,
 • väärinkäytösten selvittäminen sekä ruokalevala-verkkopalvelun tekninen toteuttaminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista:

 1. Käyttäjän yhteys- ja tunnistetiedot
  • käyttäjän ilmoittama etunimi, sukunimi, nimimerkki tai muu tunnistetieto rekisteröidyn palveluun tuottamasta sisällöstä, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka
 2. Käyttäjän antama sisältö
  • ruokatarinat ja –muistot, kuvat, videot ja muu käyttäjän toimittama sisältö
 3. Käyttäjän antamat luvat ja suostumukset
 4. Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan käyttäjältä itseltään internetin, sähköpostin ja/tai ruokakalevala.fi-verkkopalveluun liittyvien sosiaalisten medioiden kautta.  

6. Tietojen säilytysaika ja hävittäminen

Säilytämme käyttäjän tietoja niin vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3. määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse. Ainoastaan määrätyillä SOK:n ja SOK:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin sellainen työntekijä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurein ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n/ETA-alueen ulkopuolelle

Voimme luovuttaa henkilötietoja S-ryhmään kuuluville yhteisöille, ja tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin myös Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle (SKS). Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja myös lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietojärjestelmien ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ja/tai ETA-alueen ulkopuolelta.

9. Tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointia varten toimittamalla asiaa koskevan rekisteröidyn allekirjoittaman pyynnön osoitteeseen:


SOK, Marketkaupan ketjuohjaus
ruokakalevala.fi-verkkopalvelun käyttäjärekisteri
PL1
00088 S-RYHMÄ
Ruoka-Kalevala

Ruoka-Kalevala koostuu meidän kaikkien ruokatarinoista. Kerro omasi! Valitut tarinat ovat päässeet mukaan SKS:n toimittamaan Ruoka-Kalevala-kirjaan. Kirjaa saa kaikista S-ryhmän ruokakaupoista sekä verkkokaupasta.

Ruoka-Kalevala består av allas våra smakminnen. Berätta ditt för oss!

Berätta ditt smakminne »