Ruokakalevala.fi-verkkopalvelun käyttöehdot

Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä ”SOK”) ylläpitämän ja omistaman ruokakalevala.fi-verkkopalvelun (jäljempänä ”Verkkopalvelu”) käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä Verkkopalvelun käyttöehtoja. Käyttämällä Verkkopalvelua käyttäjän katsotaan hyväksyneen nämä käyttöehdot.

Alle 18-vuotiaat käyttäjät

Alle 18-vuotiaalla käyttäjällä tulee olla huoltajan suostumus Verkkopalvelun käyttöön sekä sisällön (esim. kirjoitus, kuva, video tms.) julkaisemiseen Verkkopalvelussa.

Tuetut selaimet

Verkkopalvelu toimii kaikilla yleisimmin käytetyillä selainohjelmilla. Verkkopalvelun käyttö edellyttää selainohjelmalta evästeiden käytön (cookies) hyväksymistä. Käytämme evästeitä kokemuksen parantamiseen. Suosittelemme tietoturvallisuuden ja Verkkopalvelun yleisen toimivuuden vuoksi uusimpien selainversioiden käyttöä.

Verkkopalvelun käyttöä tuetaan seuraavilla selaimilla (viimeisimmät versiot):
Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Safari

Emme voi taata Verkkopalvelun toimivuutta, mikäli käytössäsi on jokin muu selain.

Mikäli käyttämäsi selainversio on vanha, suosittelemme selaimen päivittämistä tai uuden selaimen asentamista.

Tekijänoikeudet

Verkkopalvelun sisältö, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat, videot, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat SOK:n tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. SOK pidättää kaikki oikeudet Verkkopalveluun ja sen sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai muualla Verkkopalvelussa toisin mainita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Verkkopalvelua ja sen sisältöä saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään Verkkopalvelun sisältöä eikä käyttää Verkkopalvelussa olevia kirjoituksia, kuvia, videoita, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman SOK:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Verkkopalvelun sisältöä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Verkkopalvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan niitä käytettäessä.

Sisällön tuottaja ("Tekijä") vastaa ruokakalevala.fi -verkkosivuille tallentamastaan/muuten toimittamastaan sisällöstä (esim. kirjoitus, kuva, video tms.) ja siitä, ettei sisältö tai sen osa ole Suomen lainsäädännön tai hyvän tavan vastainen, eikä siten loukkaa toisen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, kunniaa, yksityisyyttä tai liikesalaisuutta.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

SOK ei takaa Verkkopalvelussa olevan sisällön oikeellisuutta tai luotettavuutta. SOK ei vastaa Verkkopalvelussa olevan sisällön mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

SOK varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa Verkkopalvelun käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä siellä tarjottavia palveluita tai muita Verkkopalvelun ominaisuuksia.

SOK ei takaa Verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, SOK ei vastaa mistään Verkkopalvelun käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Henkilötietojen käyttö

SOK kerää käyttäjien henkilötietoja Verkkopalveluun rekisteröityessä tai muussa tapauksessa, jossa käyttäjä luovuttaa Verkkopalveluun henkilötietoja. SOK käsittelee käyttäjän henkilötietoja näiden käyttöehtojen, Verkkopalvelun tietosuoja- ja rekisteriselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Kolmansien osapuolien palvelut

Verkkopalvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille verkkosivuille. Näille verkkosivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava näiden palvelujen mahdollisiin käyttöehtoihin sekä hyväksyttävä ne ennen käytön aloittamista. SOK:lla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden verkkosivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin SOK, eikä SOK vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien verkkosivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

Verkkopalvelussa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. SOK ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Evästeiden käyttö (cookies)

Eväste on päätelaitteen selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka sisältää anonyymin tunnistenumeron. Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta eikä evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. SOK kerää evästeillä tietoa Verkkopalvelun käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen (mm. minkä sivuston kautta vierailu on linkitetty ja käyttäjän tietokonetta koskevia teknisiä tietoja, ml. laitteen ID-tunnus, selain, käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet) sekä voi käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Verkkopalvelua käyttäjälle käyttäjäystävällisemmiksi.

Evästeiden avulla seuraamme mm., kuinka kauan Verkkopalvelun sivujen latautuminen vie aikaa ja millaista tietoa käyttäjät etsivät sekä paikannamme sellaisia sivuston osia, jotka eivät välttämättä toimi niin kuin pitäisi, jotta asia voidaan korjata. Evästeitä käytetään myös mainonnan tehokkuuden mittaukseen. SOK edellyttää, että käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön voidakseen käyttää Verkkopalvelua tai muita SOK:n sähköisiä palveluja.

Voimme käyttää Verkkopalvelun käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä Internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Näille kohderyhmille voidaan esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä. Saatamme käyttää segmenttien luomisessa yhteistyökumppaneita sekä ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Kolmannet osapuolet käyttävät mm. evästeitä kohdentaakseen mainontaa käyttäjän kiinnostuksen perusteella. Evästeiden avulla näytetään esim. käyttäjien sivuhistoriaan perustuvia mainoksia. Kolmannet osapuolet kohdentavat mainoksiaan käyttäjille, jotka esim. ovat vierailleet mainostajan verkkokaupassa

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. Käyttäjä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa Verkkopalvelun toiminnallisuuteen.

Verkkopalvelun kautta julkaistu sisältö

Verkkopalvelun kautta julkaistu sisältö on tarkoitettu rakentavaa ja asiallista ajatusten vaihtoa varten. Kaikkien sisältöä julkaisevien käyttäjien on noudatettava Verkkopalvelua koskevia sääntöjä.

SOK ei tarkasta etukäteen tietoja, jotka tulevat esille käyttäjän julkaisemassa sisällössä. SOK poistaa tarvittaessa julkaistua sisältöä, joka rikkoo Verkkopalvelun käyttöehtoja, sääntöjä ja ohjeita, lakia tai hyvää tapaa, kun tällainen rikkomus on tullut SOK:n tietoon. SOK ei ole vastuussa käyttäjien julkaisemasta sisällöstä tai sen aiheuttamista seurauksista tai käyttäjien Verkkopalveluun laatimasta tai liittämästä muusta sisällöstä. Käyttäjä vastaa omasta toiminnastaan sekä kaikesta Verkkopalvelussa julkaisemastaan tai sinne tallentamastaan sisällöstä sekä kustannuksista ja vahingoista, joita kolmansien oikeuksia loukkaava tai muutoin lainvastainen sisältö voi aiheuttaa. Käyttäjä ymmärtää, että lakia rikkovaa sisältöä julkaissut tai tallentanut käyttäjä voi joutua menettelystään oikeudelliseen vastuuseen.

Käyttäjän julkaisemassa tai tallentamassa sisällössä ei saa:

  • kehottaa rikokseen tai väkivaltaan
  • esittää asiattomia ja loukkaavia kommentteja muista käyttäjistä tai keskustelijoista tai kirjoittaa rasistisia tekstejä
  • esittää laitonta, loukkaavaa tai pornografista materiaalia
  • luoda linkkejä tiedostoihin tai sivuille, jotka sisältävät rikollista, loukkaavaa, laitonta, rasistista tai pornografista materiaalia
  • esittää yksityishenkilöiden henkilötietoja tai kuvia ilman kyseisten henkilöiden suostumusta
  • käyttää toisen tekijänoikeuksin suojattua materiaalia tai kopioida tekstiä suoraan muista julkaisuista
  • markkinoida tai mainostaa tuotetta tai palvelua
  • julkaista tai tallentaa samaa sisältöä useampaan kertaan tai lisätä uudelleen jo poistettua sisältöä.

Jos käyttäjä huomaa näitä käyttöehtoja rikottavan, pyydämme käyttäjää ilmoittamaan rikkomuksista ilmoituspainikkeella, joka näkyy jokaisen käyttäjän julkaiseman sisällön yhteydessä.

20.5.2016

Ruoka-Kalevala

Ruoka-Kalevala koostuu meidän kaikkien ruokatarinoista. Kerro omasi! Valitut tarinat ovat päässeet mukaan SKS:n toimittamaan Ruoka-Kalevala-kirjaan. Kirjaa saa kaikista S-ryhmän ruokakaupoista sekä verkkokaupasta.

Ruoka-Kalevala består av allas våra smakminnen. Berätta ditt för oss!

Berätta ditt smakminne »